Home Partners Over ons Onze producten Contact  
 
 
   
 
 

Bedrijfsleidersverzekering

Voor de pensioenwaarborg moet het verzekerde hoofd een bestuurder van een vennootschap zijn. Met een bedrijfsleidersverzekering kunt u bedragen verzekeren die worden uitgekeerd:

  • indien de verzekerde op pensioenleeftijd nog in leven is;
  • indien de verzekerde zou overlijden voor de pensioenleeftijd of
  • de combinatie van beiden.

Dikwijls wordt ook een bepaalde som/rente verzekerd voor het geval dat de bedrijfsleider wegvalt ingevolge invaliditeit.

In al deze gevallen is het bedrijf (de vennootschap) de begunstigde bij uitbetaling. Dit omdat de bedrijfsleidersverzekering in zijn pure vorm bedoeld is om het bedrijf te verzekeren voor het verlies dat het wegvallen van een bedrijfsleider met zich mee zou brengen.

In de praktijk echter kan een bedrijfsleidersverzekering ook gebruikt worden om de rentes invaliditeit die desgevallend worden uitgekeerd op een fiscaalvriendelijke manier te verdelen over de vennootschap en de bedrijfsleider.

Deze verzekering is de ideale formule voor mensen die geen jaarlijks wederkerend inkomen hebben om toch een gewaarborgd inkomen te verzekeren of voor mensen die over een klein loon beschikken (omdat er geld in de vennootschap wilt gehouden worden). Hoewel de bedrijfsleidersverzekering vroeger gebruikt werd om een kapitaal voor de pensionering van een bedrijfsleider op te bouwen, zijn wij hier geen voorstander van en de l outere interne (pensioen) financiering is niet meer toegestaan .

Opgelet, in het geval van een faillissement loopt de bedrijfsleider het risico niets te ontvangen indien er nog niets over de doorbetaling van de bedrijfsleiderverzekering afgesproken is of indien de overeenkomst nog niet ondertekend is .

Deze verzekeringen zijn sinds 2004 enkel fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten mits aan de voorwaarden voldaan is. Vooreerst moet de verzekeringsnemer de onderneming zijn en de verzekerde de bedrijfsleider. De premies zijn aan de 80%-regel onderworpen, die tweemaal toegepast wordt, eens bij de betaling van de premie en nog eens bij de kapitaalsoverdracht. Premies betaald voor de dekking van overlijden moeten evenredig met de resultaten van de onderneming zijn. De verzekeringstaks is 4,4%.

Graag wegen wij samen met u de pro's en contra's van de bedrijfsleidersverzekering af:

Pro

Contra

Kan een oplossing zijn als waarborg voor een investeringskrediet De winstdeling wordt eveneens belast (16,5%)
Een oplossing indien u de verzekerde enkel een aanvullend pensioen wenst toe te kennen voor zover hij tot zijn pensioenleeftijd in de onderneming blijft Overlijdenskapitaal onderheving aan successierechten
Laat toe om de eventuele invaliditeitsrente die wordt uitgekeerd aan de onderneming op de meest fiscaalvriendelijke manier ter beschikking van de bedrijfsleider te stellen. De reserve verdwijnt desgevallend in de falingsmassa

Hieronder vindt u links naar interessante documenten m.b.t. de bedrijfsleidersverzekeringen van Delta Lloyd Life en Ergo Life

Delta Lloyd Life

Ergo Life

Financiële infofiche (pdf)

Financiële infofiche (pdf)

Beheersreglement (pdf)

Beheersreglement (pdf)

Algemene voorwaarden (pdf)

Algemene voorwaarden (pdf)

 

 

Heeft u vragen? Wenst u een bedrijfsleidersverzekering af te sluiten aan uiterst interessante voorwaarden en bekomt u graag een vrijblijvende offerte? Aarzel niet ons te contacteren.

 

 
     
  Bedrijfsleidersverzekering.be, een website van De Saedeleer Services gcv - Eichemstraat 19 - B-9400 Ninove - 054/31 05 44 – FSMA 104073 A